UMPHAHLEKA no NGQI - Inkunzi (198?)

Leopard/Hit City, LEO071
Producers: RF Gumbi & Alton Ngubane
Engineer: RF Gumbi
Recorded at: Platinum


Tight mbaqanga grooves by the duo of Buzizwe Mchunu (aka Mphahleka) and Mhlanganisi Malindela Mzila (Ngqi), backed and co-produced by Felani Gumbi (a popular synth session man and engineer, here on drums) and Alton Ngubane (producer of the Madlala Brothers).