Afrosynth 1: Oldskool Jive


killer tracks from SA, 82-92

1. "Mwananga washaneseka" - Joe Masunga (1986)
2. "Mantshasi" - Cartuma 1987
3. "A Ndzi nga Switivi" - Ntlaveni Brothers No.2 (1990)
4. "Hambani mabhaca" - Umazambane (1982)
5. "Selborne" - Mafika (1989)
6. "Visible love" - Bornn (1990)
7. "Pusa Twala" - Sky Jinx (1987)
8. "Lonely Man" - The Times (1990)
9. "Themba Lami" - Thikazisa ne-Zikoshi (1989)
10. "Thina esisaphila" - Imitshotshovu (1989)
11. "U ndzi tshikele yini - Ronald Chauke & tsonga kids (1991)
12. "Wena ongakholwa" - Sounds of Joy (1991)
13. "Vatshikeni" - Damaster (1989)
14. "Modimo O Nthusitse" - John Moriri (1991)
15. "Awu-mountain side uyahlaba" - mountain side tugela ferry (1982)
16. "Umshini" - Abakhokheli (1992)
17. "National Anthem: Nkosi Sikelela" - Joseph Dee (1989)

FREE DOWNLOAD!!